กุมภาพันธ์ 21, 2024 5:46 pm

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการ ufabetulitesu.xyz จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ในรูปแบบเอกสารเพื่อการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างปลอดภัย

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการตระหนักถึงความสำคัญในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่านรวมไปถึงข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเป็นความลับ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

สมาชิกทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลต่าง ๆ อย่างครบถ้วน อาทิเช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ID LINE

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

ผู้ให้บริการจะทำการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่ผู้เข้าใช้บริการกรอกเข้ามา เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำข้อมูลที่จำเป็นออกมาใช้เท่านั้น

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่มีการแชร์ต่อหรือบอกต่อข้อมูลของผู้เข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกจัดเก็บเข้าสู่ระบบอัตโนมัติที่ปลอดภัยที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการรับสมาชิกที่มีอายุไม่ถึง 18 ปี ดังนั้นแล้วจะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

สมาชิกสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทาง contract@ufabetulitesu.xyz

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายต่างๆได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตามความเหมาะสมโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การติดต่อ

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามใดสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@ufabetulitesu.xyz

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2014

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้ภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน และพัฒนารูปแบบนโยบายการให้บริการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะแจ้งผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ www.ufabetulitesu.xyz